PROFILE GŁEBOKICH OTWORÓW WIERTNICZYCH – JAMNO IG 1, IG 2, IG 3
ZESZYT 124

Redakcja naukowa: Hana MATYJA

 

SPIS TREŚCI

. . . 5
. . . . 7
. . . 10
. . . 12

Profil stratygraficzny otworu wiertniczego Jamno IG 1

. . . 12

Profil stratygraficzny otworu wiertniczego Jamno IG 2

. . . 16

Profil stratygraficzny otworu wiertniczego Jamno IG 3

. . . 19
. . . 23

Profil litologiczno-stratygraficzny otworu wiertniczego Jamno IG 1

. . . 23

Profil litologiczno-stratygraficzny otworu wiertniczego Jamno IG 2

. . . 63

Profil litologiczno-stratygraficzny otworu wiertniczego Jamno IG 3

. . . 83
. . 110

Ordowik

. . 110
Zasady stratygrafii systemu – Zdzisław MODLIŃSKI, Bronisław SZYMAŃSKI
. . 110
Biostratygrafia osadów ordowiku w profilach Jamno IG 1 i Jamno IG 2
. . 110
Litologiczne, biotyczne i geochemiczne przesłanki środowiska sedymentacji osadów ordowiku w profilach Jamno IG 1 i Jamno IG 2 – Teresa PODHALAŃSKA
. . 112

Dewon

. . 117
Lito- i biostratygrafia osadów dewonu obszaru pomorskiego – Hanna MATYJA
. . 117
Wyniki badań palinostratygraficznych – Elżbieta TURNAU
. . 125
Biostratygrafia osadów franu na podstawie fauny konodontowej – Hanna MATYJA
. . 136
Petrografia oraz diageneza osadów dewonu – Krzysztof RADLICZ
. . 139
Osady węglanowe i środowiska ich depozycji – Hanna MATYJA
. . 160
Środowiska depozycji osadów klastycznych – Jolanta PACZEŚNA
. . 165
Rozwój facjalny północno-wschodniej części obszaru pomorskiego w dewonie ?wczesnym, środkowym i na początku późnego – Hanna MATYJA
. . 174

Perm

. . 176
Stratygrafia permu górnego – Ryszard WAGNER
. . 176
Osady solne – opis i geneza – Grzegorz CZAPOWSKI
. . 177
Analiza petrograficzna, mikrofacjalna i diagenetyczna osadów węglanowych cechsztynu – Maria WICHROWSKA
. . 179

Trias

. . 185
Litologia i litostratygrafia osadów triasu – Anna BECKER
. . 185

Jura

. . 188
Litologia i stratygrafia osadów jury dolnej – Anna FELDMAN-OLSZEWSKA
. . 188
Mikrofauna jury środkowej – Jolanta SMOLEŃ
. . 189
Litologia i stratygrafia osadów jury środkowej – Anna FELDMAN-OLSZEWSKA
. . 191
Mikrofauna jury górnej – Jolanta SMOLEŃ, Wanda BIELECKA
. . 193
Litologia i stratygrafia jury górnej – Anna FELDMAN-OLSZEWSKA
. . 194

Kreda

. . 195
Stratygrafia – Krzysztof LESZCZYŃSKI
. . 195
Analiza miąższości osadów kredy – Krzysztof LESZCZYŃSKI
. . 196
Biostratygrafia osadów kredy górnej na podstawie otwornic, w profilu Jamno IG 1 – Eugenia GAWOR-BIEDOWA
. . 198
. . 202

Wstęp

. . 202

Charakterystyka petrograficzna materii organicznej

. . 202
Ordowik
. . 202
Dewon
. . 202
Perm górny
. . 205
Trias środkowy
. . 205
Jura środkowa
. . 205
Kreda górna
. . 207

Dojrzałość termiczna materii organicznej

. . 207
Paleozoik
. . 207
Mezozoik
. . 209
Podsumowanie
. . 209
. . 210

Profil Jamno IG 1

. . 210
Ilość oznaczonej materii organicznej
. . 210
Środowisko depozycji materii organicznej, jej typ genetyczny i stopień dojrzałości
. . 216

Profil Jamno IG 2

. . 217
Ilość oznaczonej materii organicznej
. . 217
Środowisko depozycji materii organicznej, jej typ genetyczny i stopień dojrzałości
. . 222

Profil Jamno IG 3

. . 224
Ilość oznaczonej materii organicznej
. . 224
Środowisko depozycji materii organicznej, jej typ genetyczny i stopień dojrzałości
. . 230

Podsumowanie

. . 231
. . 232

Wyniki badań geofizyki wiertniczej w otworze Jamno IG 1 – Edyta PUSKARCZYK, Jadwiga Jarzyna

. . 232
Wstęp
. . 232
Interpretacja profilowań geofizyki wiertniczej
. . 238

Wyniki badań geofizyki wiertniczej w otworze Jamno IG 2 – Edyta PUSKARCZYK, Jadwiga JARZYNA

. . 238
Wstęp
. . 238
Interpretacja profilowań geofizyki wiertniczej
. . 243

Wyniki badań geofizyki wiertniczej w otworze Jamno IG 3 – Kamila WAWRZYNIAK, Jadwiga JARZYNA

. . 245
Dane dokumentacyjne
. . 245
. . 250

Wyniki opróbowania poziomów zbiornikowych

. . 250
Otwór wiertniczy Jamno IG 1
. . 250
Otwór wiertniczy Jamno IG 2
. . 255
Otwór wiertniczy Jamno IG 3
. . 259

Podsumowanie

. . 265
. . 266
. . 268
. . 275

 

* Jamno IG 1: Anna BECKER,  Ryszard DADLEZ,  Krystyna DAYCZAK-CALIKOWSKA, Anna FELDMAN-OLSZEWSKA, Irena GAJEWSKA, Maria JASKOWIAK-SCHOENEICH, Hanna MATYJA, Zdzisław MODLIŃSKI, Jolanta PACZEŚNA,  Maria PAJCHLOWA, Bronisław SZYMAŃSKI, Anna SZYPERKO-ŚLWICZYŃSKA [=Anna SZYPERKO-TELLER], Ryszard WAGNER

Jamno IG 2:
Anna BECKER,  Ryszard DADLEZ,  Krystyna DAYCZAK-CALIKOWSKA, Anna FELDMAN-OLSZEWSKA, Irena GAJEWSKA, Hanna MATYJA, Zdzisław MODLIŃSKI, Jolanta PACZEŚNA,  Maria PAJCHLOWA, Bronisław SZYMAŃSKI, Anna SZYPERKO-ŚLIWCZYŃSKA [=Anna SZYPERKO-TELLER], Ryszard WAGNER

Jamno IG 3:
Anna BECKER,  Ryszard DADLEZ,  Krystyna DAYCZAK-CALIKOWSKA,  Jadwiga DEMBOWSKA, Anna FELDMAN-OLSZEWSKA, Irena GAJEWSKA, Hanna MATYJA, Jolanta PACZEŚNA,  Maria PAJCHLOWA, Anna SZYPERKO-ŚLIWCZYŃSKA [=Anna SZYPERKO-TELLER], Ryszard WAGNER