Wiosenne spotkanie projektu „GeoConnect3d” w Warszawie

W dniach 5 - 6 czerwca 2019 r. odbyło się spotkanie robocze projektu „GeoConnect3d”, realizowanego przez europejskie służby geologiczne w ramach programu GeoERA. Tematem warsztatów były geomanifestacje. Spotkanie miało miejsce w siedzibie Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB w Warszawie.

Podczas spotkania dyskutowano o utworzeniu strukturalnego tła modelu i powiązania z nim wszelkiego rodzaju geomanifestacji (ang. geomanifetation) – trwających lub przeszłych zjawisk i procesów geologicznych zachodzących w danym miejscu oraz istotnych w określonych warunkach. Geomanifestacjami są np. procesy sejsmiczne, ekshalacje gazowe, lokalne anomalie składu wód podziemnych, gorące źródła lub zjawiska geomorfologiczne.

Prace nad doprecyzowaniem definicji geomanifestacji jeszcze trwają, a jedna z istotnych dyskusji na ten temat odbyła się właśnie podczas warszawskiego spotkania. Podczas warsztatów w PIG-PIB poruszano szeroki wachlarz zagadnień związanych z geomanifestacjami, od wód termalnych po trzęsienia ziemi.

Efektem projektu „GeoConnect3d” będzie utworzenie narzędzia planistycznego do zarządzania przestrzenią podziemną. Ułatwi ono interesariuszom podejmowanie jak najlepszych decyzji w tym zakresie.

geoconect1

Uczestnicy spotkania roboczego projektu „GeoConnect3d”

geoconect2

Warsztaty na temat geomanifestacji w ramach projektu „GeoConnect3d”

Zachęcamy do śledzenia postępów prac w projekcie geoera.eu/projects/geoconnect3d oraz www.facebook.com/GeoConnect3d

GeoERA (the European Geological Surveys Research Area) to wspólny program europejskich służb geologicznych zrzeszonych w EuroGeoSurveys, utworzony na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1290/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające zasady uczestnictwa i upowszechniania dla programu „Horyzont 2020” w ramach dofinansowania europejskich sieci badawczych ERA-NET. Celem programu jest pogłębienie współpracy transgranicznej i pan-europejskiej, zharmonizowanie istniejących danych geologicznych i wypracowanie wspólnych metodyk postępowania w obliczu współczesnych wyzwań stawianych naukom o ziemi. Program realizowany jest w 3 grupach tematycznych – zasoby surowców, wody podziemne i geo-energia, które współpracując zarówno w ramach tych grup, jak i pomiędzy nimi, mają dostarczyć informację geologiczną i narzędzia, które umożliwią korzystanie z zasobów wiedzy służb geologicznych dla celów odpowiedzialnego i zrównoważonego planowania przestrzennego i wykorzystania przestrzeni podziemnej.

Jednym z projektów realizowanych w ramach GeoERA jest GeoConnect3d – Cross-border, cross-thematic multiscale framework for combining geological models and data for resource appraisal and policy support. Projekt ma przygotować i przetestować w regionalnych studiach przypadków nowe podejście metodyczne gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej dla wsparcia planowania i zarządzania przestrzenią podziemną. Nowe podejście ma uwzględniać potrzeby różnych grup interesariuszy, ustalone na podstawie interaktywnych technik komunikacji i zostanie zaprezentowane ich przedstawicielom podczas międzynarodowej konferencji kończącej projekt.

Tekst: Olga Lipińska, Monika Konieczyńska
Zdjęcia: Olga Lipińska, Archiwum PIG-PIB

Współpraca: AS

Czytaj więcej >>>