AAPG ACE 2019. PIG-PIB o perspektywach poszukiwawczych węglowodorów w Polsce

Zjazd Amerykańskiego Stowarzyszenia Geologów Naftowych (AAPG ACE 2019) odbył się w dniach 17 - 22 maja 2019 r. w San Antonio w stanie Teksas w USA. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 7 tys. specjalistów – geologów, geofizyków i inżynierów branży naftowej, działających w przemyśle, administracji i jednostkach naukowych z całego świata. Zaprezentowali oni swoje osiągnięcia i doświadczenia podczas 470 wykładów oraz ponad 500 prezentacji posterowych. Równolegle z częścią konferencyjną odbywały się targi, na których 232 wystawców zaprezentowało osiągnięcia i najnowsze technologie oraz perspektywy prowadzenia prac poszukiwawczych. W targach wzięli udział reprezentanci Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego: Marcin Janas, Krystian Wójcik i Ewelina Krzyżak.  Nasi specjaliście - wspólnie z pracownikami Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych oraz Departamentu Nadzoru Geologicznego Ministerstwa Środowiska Ministerstwa Środowiska - przygotowali stoisko prezentujące potencjał węglowodorowy Polski w zakresie konwencjonalnych i niekonwencjonalnych złóż węglowodorów. Promowali także działania służby geologicznej.

aapg20191

Uroczysta sesja otwierająca zjazd AAPG ACE 2019

Udział w targach AAPG był związany z ogłoszeniem przez Ministra Środowiska obszarów dedykowanych do czwartej rundy przetargowej na koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż. Rozpoczęcie przetargu jest planowane na przełomie 2019 i 2020 roku, a jego przedmiotem będzie 5 obszarów wyznaczonych przez geologów z Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB we współpracy z Departamentem Geologii i Koncesji Geologicznych Ministerstwa Środowiska. Szczegółowe informacje o tych obszarach można znaleźć na stronach Ministerstwa Środowiska i PIG-PIB: 

Polskie stoisko na targach AAPG zostało przygotowane w ramach Pawilonu Międzynarodowego (International Pavilion), gdzie swoich reprezentantów mieli także m.in. Wielka Brytania, Holandia i Izrael oraz 28 innych państw/organizacji. Ofertę stoiska uzupełniały m. in. foldery informacyjne i broszury reklamowe, zawierające podstawowe dane o obszarach przetargowych i zasobach ropy naftowej i gazu ziemnego w Polsce.

Kulminacją targów były prezentacje multimedialne przygotowane przez uczestników w ramach International Pavilion Theatre. Wykład „Oil and gas in Poland: licensing rounds, information and opportunities in 2019” wygłosił Marcin Janas. Na stronie internetowej Pawilonu Międzynarodowego AAPG zamieszczono wygłoszoną prezentację, aby każdy zainteresowany mógł zapoznać się z podstawowymi informacjami dotyczącymi złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w Polsce: www.internationalpavilion.com/Poland.html

aapg2019 2

Stoisko Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB i Ministerstwa Środowiska w International Pavilion na AAPG ACE 2019. Od lewej stoją: Marcin Janas (PIG–PIB), Krystian Wójcik (PIG–PIB), Ewelina Krzyżak (PIG–PIB), Grzegorz Jagielski (DGK MŚ), Agata Kasińska (DNG MŚ), Marcin Wesołowski (DGK MŚ)

aapg2019 3

Materiały promocyjne...

aapg2019 4

…i foldery reklamowe

aapg 2019 5

Praca w ramach zorganizowanego stoiska

aapg2019 6

"Oil and gas in Poland: licensing rounds, information and opportunities in 2019". Marcin Janas wygłasza prezentację w International Pavilion Theatre

Targi AAPG w San Antonio (Texas) odwiedziło około 14 tys. osób. Polska ekspozycja, a zwłaszcza prezentacja i materiały informacyjne cieszyły się dużym zainteresowaniem przedstawicieli przemysłu naftowego, w tym największych potentatów w wydobyciu węglowodorów jak ExxonMobil Upstream, Conoco Phillips, TOTAL, Repsol, Pemex czy Devon Energy Co. Mamy nadzieję, że promocja obszarów przetargowych oraz informacji dotyczących procedury „open door” przyniosą zainteresowanie zagranicznych przedsiębiorców, co w przyszłości zaowocuje odkryciem nowych złóż węglowodorów w Polsce.

aapg2019 7

Targi AAPG ACE 2019. Fot. Ewelina Krzyżak

logo nfosgw dofinansowanie

 

Stoisko na AAPG ACE 2019 i jego obsługa zostały zorganizowane w ramach realizacji zadań PSG nr. 22.5004.1901.01.1 „Ocena perspektywiczności geologicznej zasobów złóż węglowodorów oraz przygotowanie materiałów na potrzeby przeprowadzenia postępowania przetargowego w celu udzielenia koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż – etap III” i nr. 22.9614.1801.00.1 „Współpraca międzynarodowa w zakresie geologii realizowana przez służbę geologiczną” oraz dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Tekst: Krystian Wójcik, Marcin Janas
Zdjęcia: Ewelina Krzyżak, Krystian Wójcik