Polska i słowacka służba geologiczna rozwijają współpracę

Nowe porozumienie o współpracy między służbami, podpisane w czerwcu 2016 r., stało się impulsem do zintensyfikowania prac na rzecz wspólnych projektów. Geolodzy zgodnie postanowili, że najpierw skoncentrują swoje działania na zagadnieniach związanych z rozwojem geoturystyki na pograniczu obu państw.

 

Na zaproszenie Państwowego Instytutu Geologicznego im. Dionýza Štúra ze Słowacji (Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, ŠGÚDŠ) przedstawiciele Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego gościli w dniach 28-30 czerwca 2016 r. w Spišskiej Novej Vsi na Słowacji.

 

slowacja 1 

Delegacje obu służb geologicznych przed Regionalnym Centrum ŠGÚDŠ w Spišskiej Novej Vsi. Od lewej stoją: ing. Stanislav Gonda, mgr Rafał Sikora, dr Maciej Kłonowski, dyrektor ds. geologii ŠGÚDŠ RNDr., CSc. Alena Klukanová, ing., CSc. Daniela Mackových, dr hab. inż. Barbara Radwanek-Bąk, dyrektor generalny ŠGÚDŠ ing., CSc. Branislav Žec, dyrektor ds. Państwowej Służby Geologicznej dr Edyta Majer i ing., CSc. Ľubomír Petro

 

Celem spotkania było omówienie możliwości współpracy ŠGÚDŠ i PIG-PIB i realizacji wspólnych projektów w polsko-słowackim obszarze transgranicznym. Podczas obrad, które odbywały się w Regionalnym Centrum ŠGÚDŠ w Spišskiej Novej Vsi, uzgodniono, że wspólne działania skoncentrują się na początek na zagadnieniach związanych z rozwojem geoturystyki. Ponadto rozmowy dotyczyły współpracy obu instytucji w ramach Stowarzyszenia Służb Geologicznych Europy EuroGeoSurveys oraz opracowania kolejnych propozycji projektów w ramach programów międzynarodowych i bilateralnych.

 

Stronę polską reprezentowali: zastępca dyrektora PIG-PIB, dyrektor ds. geoinformacji dr Tomasz Nałęcz, zastępca dyrektora PIG-PIB, dyrektor ds. Państwowej Służby Geologicznej dr Edyta Majer oraz kierownik Sekcji Współpracy Zagranicznej PIG-PIB mgr Małgorzata Przychodzka. Delegacji gospodarzy przewodniczyli dyrektor generalny ŠGÚDŠ ing., CSc. Branislav Žec i dyrektor ds. geologii RNDr., CSc. Alena Klukanová. W wizycie uczestniczyli także eksperci z obu instytucji: dr hab. inż. Barbara Radwanek-Bąk, mgr Rafał Sikora i dr Maciej Kłonowski oraz ing., CSc. Daniela Mackových, ing. Stanislav Gonda, RNDr. Ľubomír Hraško, ing., CSc. Ľubomír Petro i ing., PhD Peter Bajtoš.

 

slowacja 2 

Wizyta w laboratorium geoanalitycznym ŠGÚDŠ. Objaśnia ing. Renáta Repková. Za nią (od lewej) stoją: dyrektor ds. Państwowej Służby Geologicznej dr Edyta Majer, dr Maciej Kłonowski, dr hab. inż. Barbara Radwanek-Bąk i ing., CSc. Ľubomír Petro

 

W trakcie wizyty gościom z Polski zaprezentowano nowoczesne laboratorium geoanalityczne, znajdujące się w Regionalnym Centrum ŠGÚDŠ, w którym możliwe jest wykonywanie szerokiego zakresu analiz próbek geologicznych i hydrogeologicznych, a także innych materiałów środowiskowych, na potrzeby badań geologicznych oraz monitoringu stanu środowiska. W ramach spotkania zorganizowano także pieszą wycieczkę geologiczną do Parku Narodowego Słowacki Raj, podczas której podziwiano ciekawostki geologiczne przełomu rzeki Hornad i wapiennej, krasowej doliny Suchá Belá oraz wspólnym wysiłkiem zdobyto Tomášovský výhľad.  

 

slowacja 3 490 

Tomášovský výhľad – wspólna fotografia na zakończenie wycieczki terenowej. Od lewej stoją: mgr Rafał Sikora, ing., PhD Peter Bajtoš, zastępca dyrektora PIG-PIB, dyrektor ds. geoinformacji dr Tomasz Nałęcz, dyrektor generalny ŠGÚDŠ ing., CSc. Branislav Žec, RNDr. Ľubomír Hraško, dyrektor ds. Państwowej Służby Geologicznej dr Edyta Majer, ing. Stanislav Gonda, dr hab. inż. Barbara Radwanek-Bąk, ing., CSc. Ľubomír Petro i dr Maciej Kłonowski

 

Tekst: Maciej Kłonowski

Zdjęcia: Stanislav Gonda