Informacje dla prasy

Tytuł Opublikowano
Odczuwalne wstrząsy ziemi na pograniczu polsko-słowackim 16 lipiec 2018
Podatki i daniny w branży surowcowej - konferencja PSP w Rzeszowie 13 lipiec 2018
O dziedzictwie geologicznym na IX Sympozjum ProGEO w Chęcinach 13 lipiec 2018
Szkolimy się w udostępnianiu danych oceanograficznych 12 lipiec 2018
Konferencja „Osuwiska” w Moguncji – platforma integracyjna praktyków i badaczy ruchów masowych 12 lipiec 2018
Przyszłość zasobów mineralnych Ziemi tematem międzynarodowej konferencji w Kanadzie 11 lipiec 2018
Eksperci z PIG-PIB na 4 Międzynarodowej Konferencji Geofizyki Stosowanej 10 lipiec 2018
Zapraszamy do konsultacji Wytycznych wykonywania badań podłoża gruntowego 09 lipiec 2018
Jakim zmianom podlegają klifowe wybrzeża południowego Bałtyku? 07 lipiec 2018
PIG - PIB na międzynarodowych warsztatach International Seabed Authority 06 lipiec 2018
Reprezentujemy OneGeology na 7th International Conference on Cartography and GIS 05 lipiec 2018
PIG - PIB na międzynarodowej konferencji o problemach badań eolicznych 04 lipiec 2018
Jubileuszowa 25. Konferencja Salt Water Intrusion Meeting 29 czerwiec 2018
Geologiczne studio mundialowe: Polska - Japonia 28 czerwiec 2018
Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31.12.2017 r. 28 czerwiec 2018
Spotkanie w ramach projektu Waterprotect w Aalborg 25 czerwiec 2018
Geologiczne studio mundialowe. Polska - Kolumbia 24 czerwiec 2018
Pomagamy kształcić kadry geologiczne i górnicze. II Warsztaty PSGG w Licheniu Starym 22 czerwiec 2018
Konsultacje dokumentu "Wytyczne wykonywania badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego. Część 1" 22 czerwiec 2018
PIG - PIB na konferencji GEOST III "Procesy geologiczne w strefie brzegowej morza" 22 czerwiec 2018