PIG-PIB gospodarzem Warsztatów Strategicznych Europejskich Służb Geologicznych

Poczesne miejsce w programie obchodów jubileuszu stulecia Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB zajmą Warsztaty Strategiczne Europejskich Służb Geologicznych (EuroGeoSurveys, EGS). W dniach 10 - 11 czerwca 2019 r. będziemy gospodarzem tego wydarzenia, w którym wezmą udział dyrektorzy narodowych służb geologicznych zrzeszonych w EGS i/lub ich przedstawiciele.

Po Hanowerze (23 - 24 sierpnia 2017 r.) i Kijowie (31 stycznia  - 1 lutego 2018 r.) będą to już trzecie warsztaty w formule forum do dyskusji nad przyszłością tego stowarzyszenia, tym razem połączone z obchodami naszego jubileuszu w gronie co najmniej 25 delegacji służb krajów europejskich.

Zgodnie z dotychczasową praktyką warsztaty poprowadzą niezależni profesjonalni moderatorzy wybrani przez kierownictwo EGS. Przed warsztatami zaplanowano posiedzenie komitetu wykonawczego EGS (ExCom), na którym zostanie przyjęty ostateczny ich program. Wiodącym tematem dyskusji mają być kwestie dostosowania działań krajowych służb geologicznych do potrzeb realizacji polityki europejskiej oraz wdrażania prawa Unii Europejskiej, w szczególności w kontekście procesu przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną, neutralną pod względem klimatu i efektywną pod względem wykorzystania zasobów, również w odniesieniu do podjętych niedawno inicjatyw (strategia EGS, strategia komunikacji 2019-2024, GeoERA, EGDI, Horizon Europe).

Warsztaty Strategiczne EGS mają na celu opracowanie zestawu zaleceń dotyczących zarówno przyszłego zarządzania strategią EGS jako całością, jak też rozwoju każdego z trzech filarów strategii EGS:

  1. wspólny program badań geologicznych na następne 7-10 lat, ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań i potrzeb społecznych,
  2. harmonizacja i wymiana ogólnoeuropejskich danych geologicznych (EGDI), która stanowiłaby podstawę wspólnej unijnej bazy wiedzy geologicznej,
  3. dzielenie się wiedzą, możliwościami i infrastrukturą oraz budowanie potencjału poprzez szkolenia i udział w wielonarodowych i wielodyscyplinarnych badaniach naukowych.