PIG-PIB na zjeździe Europejskiego Stowarzyszenia Geologów, Geofizyków i Inżynierów Przemysłu Naftowego w Londynie

Coroczny zjazd Europejskiego Stowarzyszenia Geologów, Geofizyków i Inżynierów przemysłu naftowego (European Association of Geoscientists and Engineers) odbył się w tym roku w centrum wystawienniczym Excel w Londynie w dniach 3 - 6 czerwca 2019 r. Przez 3 dni ponad 7 tys. specjalistów pracujących w przemyśle, administracji i w jednostkach naukowych z całego świata dzieliło się swoimi osiągnięciami i wymieniało doświadczenia podczas trzynastu sesji konferencyjnych.

Blisko 800 wykładów wygłoszonych podczas konferencji oraz 400 prezentacji e-posterowych odzwierciedlają niemałe zainteresowanie problematyką poszukiwania i eksploatacji węglowodorów. Podczas jednej z sesji tematycznych, dedykowanej skałom macierzystym, Marcin Janas, w imieniu współautorów – Teresy Podhalańskiej, Joanny Roszkowskiej-Remin, Andrzeja Głuszyńskiego i Radomira Pachytla z PIG-PIB – wygłosił prezentację pt. „How Did the Baltic Basin Source Rocks Become the Shale Gas Exploration Targets in Poland?”, podsumowującą obecny stan wiedzy dotyczący rozpoznania potencjału węglowodorowego formacji łupkowych kambru, ordowiku i syluru w basenie bałtyckim. Prezentacja ta jest wynikiem prac realizowanych w ramach zadań państwowej służby geologicznej.

eage1

Hala targów EAGE w Londynie

Na towarzyszących konferencji targach ponad 250 wystawców z całego świata zaprezentowało swoją ofertę dotyczącą najnowszych metod badań geofizycznych, możliwości specjalistycznego oprogramowania i narzędzi do interpretacji danych geologicznych i geofizycznych. Ważnym elementem targów było także międzynarodowe centrum projektów poszukiwawczych: International Prospect Center, gdzie przedstawiciele krajów z całego świata zachęcali firmy naftowe do inwestycji, prezentując nowe perspektywy eksploracji ropy naftowej i gazu ziemnego. Swoje stoiska mieli m.in.: Wielka Brytania, Kuba, Wyspy Owcze, Grecja, Irlandia, Algieria, Liban, Australia, i wiele innych.

Na targach nie mogło zabraknąć przedstawicieli Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB (Joanna Roszkowska-Remin, Marcin Janas i Łukasz Smajdor), a także Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych (Marcin Wesołowski, Grzegorz Jagielski) i Departamentu Nadzoru Geologicznego (Marta Fijorek) Ministerstwa Środowiska, którzy promowali obszary dedykowane do IV rundy przetargowej na koncesje węglowodorowe oraz zaprezentowali nowe możliwości uzyskania koncesji w Polsce – tzw. przetarg inwestorski (open door). Nasze stoisko prezentowało nie tylko możliwości odkrycia nowych konwencjonalnych i niekonwencjonalnych złóż węglowodorów, ale miało także na celu promocję działań służby geologicznej. Ofertę stoiska uzupełniały m.in. foldery informacyjne i broszury reklamowe, zawierające podstawowe dane o obszarach przetargowych i zasobach ropy naftowej i gazu ziemnego w Polsce.

eage2

Polskie stoisko w International Prospect Center na EAGE

eage3

Pracownicy PIG-PIB i Ministerstwa Środowiska zachęcają inwestorów do poszukiwań węglowodorów w Polsce

Szczegółowe informacje o obszarach dedykowanych do IV rundy przetargowej na koncesje węglowodorowe (Bestwina-Czechowice, Królówka, Pyrzyce, Złoczew i Żabowo) można znaleźć na stronie Ministerstwa Środowiska oraz na stronie PIG-PIB.
 

Polska ekspozycja, a zwłaszcza prezentacja i materiały informacyjne, cieszyły się dużym zainteresowaniem. Mieliśmy zaszczyt gościć m.in. panią prezydent stowarzyszenia AAPG Denise Cox, która po konferencji EAGE udała się z cyklem wykładów i spotkań do Polski (jej podróż można było śledzić na prywatnej stronie internetowej: www.facebook.com/denise.cox.1238). Na targach pojawili się także polscy przedstawiciele PGNiG S.A, Geofizyki Toruń, GK Processing oraz SITPNiG.

eage4

Odwiedziny pani prezydent AAPG Denise Cox (w środku) na stoisku PIG-PIB i MŚ. Pozostali od lewej: Marta Fijorek (DNG, MŚ), Marcin Wesołowski (DGK, MŚ), Grzegorz Jagielski (DGK, MŚ) i Łukasz Smajdor (PIG-PIB)

Zwieńczeniem konferencji i targów EAGE była noc w muzeum historii naturalnej w Londynie, zorganizowana specjalnie dla uczestników targów.

eage5

Noc w muzeum historii naturalnej w Londynie. Źródło fotografii: twitter.com/eage_global

 

Mamy nadzieję, że promocja obszarów przetargowych, którą zorganizowaliśmy w ramach targów EAGE oraz wprowadzona procedura „open door” przyczynią się do większej aktywności zagranicznych przedsiębiorców z sektora naftowego w Polsce.

Stoisko na EAGE 2019 i jego obsługa zostały zorganizowane w ramach realizacji zadań PSG nr. 22.5004.1901.01.1 „Ocena perspektywiczności geologicznej zasobów złóż węglowodorów oraz przygotowanie materiałów na potrzeby przeprowadzenia postępowania przetargowego w celu udzielenia koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż – etap III” i nr. 22.9614.1801.00.1 „Współpraca międzynarodowa w zakresie geologii realizowana przez służbę geologiczną”.

Tekst: Joanna Roszkowska-Remin, Marcin Janas, Łukasz Smajdor
Zdjęcia: Joanna Roszkowska-Remin