Polscy i czescy eksperci rozwiązują transgraniczne problemy wód podziemnych i powierzchniowych w rejonie Niecki Śródsudeckiej

W dniach 20-21 maja 2019 r. w Ministerstwie Środowiska Republiki Czeskiej w Pradze odbyła się 50. narada polsko czeskiej roboczej grupy ekspertów hydrologów i hydrogeologów do spraw rozwiązywania problematyki wód podziemnych i powierzchniowych na obszarze przygranicznym Police nad Metují – Kudowa Zdrój (OPKu), Krzeszów – Adršpach (OKrA) oraz w dorzeczu górnej i środkowej Ścinawki (OS).

W naradzie uczestniczyli:

  • ze strony polskiej: mgr Karol Zawistowski - przewodniczący delegacji, mgr Tomasz Dembiec, mgr Dorota Russ (Oddział Dolnośląski Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB, dr inż. Leszek Jelonek (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB Oddział we Wrocławiu), mgr Henryk Luchowski (tłumacz),
  • ze strony czeskiej: Mgr. Petra Bachtíková - przewodnicząca delegacji (Ministerstvo životního prostředí, OOV Praha), RNDr. Zdeněk Šiftař, Ing. Alexandr Zajcev (Český hydrometeorologický ústav, pobočka Hradec Králové), Mgr. Pavel Eckhardt, Ing. Radek Vlnas (Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i., Praha).

narada od4      narada od3

Delegacja czeska i polska podczas obrad (fot. D. Russ)

Obie strony przekazały sobie kompletne zbiory danych (klimatologicznych, hydrologicznych, o poborach wód podziemnych) oraz raporty o reżimie zasobów wodnych w przedmiotowym obszarze za rok hydrologiczny 2018. Eksperci z obu krajów przedstawili wyniki prac monitoringowych prowadzonych w roku hydrologicznym 2018 i poinformowali o aktualnym stanie technicznym sieci monitoringu granicznego. Przedyskutowali też wyniki wspólnych pomiarów polsko-czeskich przeprowadzonych we wrześniu 2018 r. i kwietniu 2019 r. oraz ustalili, że kolejne wspólne pomiary zostaną wykonane we wrześniu 2019 r. i w kwietniu 2020 r.

Delegaci obu państw przyznali, że pomiary hydrologiczne i hydrogeologiczne po polskiej i po czeskiej stronie prowadzone są zgodnie z "Zasadami współpracy" i planem pracy z właściwą regularnością i częstotliwością, a wyniki pomiarów zostały zamieszczone w przekazanych raportach.

narada od2

Protokół z narady podpisali Petra Bachtíková i Karol Zawistowski (fot. D. Russ)

Kolejna, 51. narada ekspertów odbędzie się w maju 2020 r. w Polsce.