Trzeci wymiar geologii pomaga w planowaniu przestrzennym

W dniach 21-24 maja 2019 r. w Bernie (Szwajcaria) odbyło się 5th European Meeting on 3D Geological Modelling. Było to kolejne z cyklu spotkań zainicjowanych w 2013 roku, których celem jest wymiana doświadczeń pomiędzy europejskimi służbami geologicznymi oraz przedstawicielami jednostek akademickich i partnerami komercyjnymi w zakresie nowych rozwiązań 3D modelowania obiektów geologicznych i ich właściwości oraz udostępniania modeli odbiorcom zewnętrznym w celu wspierania podejmowania decyzji przez jednostki rządowe i samorządowe.

W tegorocznym spotkaniu wzięło udział 109 osób z 23 krajów. Przewodnim zagadnieniem spotkania była rola modelowania 3D w planowaniu przestrzennym. W trakcie wydarzenia zaprezentowanych zostało 16 prezentacji dotyczących nowych działań poszczególnych służb geologicznych w zakresie modelowania 3D (Country Update), 32 referaty w ramach 6 paneli tematycznych:

 1. Trendy i innowacje,
 2. Postępy w badaniach i rozwoju oprogramowania,
 3. Rozpowszechnianie danych, infrastruktura danych i zarządzanie danymi,
 4. Modelowanie geologiczne 3D i korzyści dla społeczeństwa,
 5. BIM – modelowanie informacji o budowaniu,
 6. 5 wymiar: pewność i niezawodność modelu.

brno1

Prezentacja najnowszych działań PIG-PIB dotyczących modelowania geologicznego 3D

W trakcie spotkania odbyło się również 8 paneli dyskusyjnych obejmujących zagadnienia:

 • Przyszłe trendy,
 • Zarządzanie danymi 3D,
 • Pewność / niepewność modeli,
 • Publikacja modeli 3D,
 • Oprogramowanie do modelowania / metodologie,
 • Studium przypadku,
 • BIM,
 • Programy / inicjatywy.

W trakcie sesji posterowej zaprezentowano 21 posterów. Ponadto w trakcie spotkania zorganizowano 14 prezentacji na żywo, obejmujących zarówno nowe rozwiązania dotyczące modelowania 3D w dostępnych na rynku oprogramowaniach, nowo rozwijane oprogramowania oraz przeglądarki internetowe służące udostępnianiu modeli zewnętrznym odbiorcom.

brno

Uczestnicy wycieczki do podziemnego laboratorium Mont Terri

Przedstawiciele Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB zaprezentowali najnowsze działania Instytutu dotyczące modelowania 3D (prezentacja „Country update – Poland”) oraz - w ramach prezentacji na żywo - zapoznawali uczestników z możliwościami nowej, umieszczonej na serwerze PIG-PIB przeglądarki modeli geologicznych 3D. Przeglądarka Geo3D (geo3d.pgi.gov.pl/), będąca jednym z najbardziej zaawansowanych produktów tego typu, cieszyła się dużym zainteresowaniem odbiorców.

brno2

Przedstawiciele PIG-PIB z misiem – symbolem Berna

Abstrakty wystąpień (do pobrania w formie pliku pdf)

Tekst i zdjęcia: Tomasz Gogołek, Urszula Stępień, Ewa Szynkaruk, Marta Tomaszczyk