INHIGEO IUGS uhonorowało polskich badaczy historii nauk geologicznych

inhigeo mini 2Profesor Wojciech Narębski i prof. Zbigniew Wójcik otrzymali tytuły honorowych członków Międzynarodowej Komisji Historii Nauk Geologicznych (INHIGEO). To wyjątkowy zaszczyt! Dotąd takim tytułem wyróżniono jedynie 17 naukowców na świecie. A lista osiągnięć polskich badaczy historii nauk geologicznych wcale się na tym nie kończy…

 

 

Sekcja Historii Nauk Geologicznych PTG odniosła wielki sukces - Zarząd Międzynarodowej Komisji Historii Nauk Geologicznych (International Commission on History of Geological Sciences, INHIGEO) zaakceptował 3 złożone przez nią wnioski. Z tej okazji 17 maja 2016 r. sekretarz generalny INHIGEO prof. Barry J. Cooper przekazał na ręce prof. Stanisława Wołkowicza, przewodniczącego Sekcji Historii Nauk Geologicznych PTG, oficjalne gratulacje. Wnioski dotyczyły:

  1. specjalnego uhonorowania dwóch wybitnych polskich badaczy, a zarazem wieloletnich członków INHIGEO i ojców założycieli Sekcji Historii Nauk Geologicznych PTG - prof. Wojciecha Narębskiego i prof. Zbigniewa Wójcika
  2. powołania 3 kolejnych polskich badaczy w skład INHIGEO
  3. nadania Sekcji Historii Nauk Geologicznych PTG statusu stowarzyszenia afiliowanego przy INHIGEO

 

Wnioski te zostały poddane ocenie członków Komisji INHIGEO w ramach tegorocznej rundy głosowań, których wyniki stały się podstawą do podjęcia decyzji przez jej zarząd.

Przede wszystkim należy odnotować, że w wyniku głosowania Zarząd INHIGEO podniósł status członkowski prof. Wojciecha Narębskiego i prof. Zbigniewa Wójcika do kategorii „INHIGEO Honorary Senior Member”- co można przetłumaczyć jako Honorowe Członkostwo INHIGEO Wyższego Rzędu.

inhigeo 2

Członkowie INHIGEO z Polski i Litwy w trakcie konsultacji przed siedzibą PAU w Krakowie. Prof. Zbigniew Wójcik, dr Stanisław Czarniecki, prof. Algimantas Grigelis i prof. Wojciech Narębski. Z archiwum prof. A. Grigelisa

 

Jak to podkreślił sekretarz generalny INHIGEO prof. Barry J. Cooper, członkostwo tej rangi jest wyjątkowym wyróżnieniem i dotąd uhonorowano nim jedynie 17 badaczy. Nadawane jest ono dożywotnio, uwzględniając starszeństwo oraz wybitny osobisty wkład w prace Komisji oraz do historii nauk geologicznych. Decyzja o przyznaniu tych wyróżnień naszym wybitnym przedstawicielom zostanie opublikowana w najbliższym, czerwcowym numerze INHIGEO Circular oraz ogłoszona w ostatnich dniach sierpnia na 41. Sympozjum INHIGEO, które odbędzie się w trakcie 35. Międzynarodowego Kongresu Geologicznego w Cape Town.

 

Na mocy kolejnej decyzji Zarządu Komisji w jej skład na członków zwyczajnych INHIGEO powołano troje polskich badaczy, a zarazem przedstawicieli Sekcji Historii Nauk Geologicznych PTG. Są to:

  • prof. Marek Graniczny
  • dr Jerzy B. Miecznik
  • mgr Krystyna Wołkowicz

Tym samym liczba polskich przedstawicieli w INHIGEO wzrosła z 9 do 12, warto dodać, że w porównaniu z udziałem w pozostałych komisjach Międzynarodowej Unii Nauk Geologicznych (IUGS) jest to wyjątkowo silna reprezentacja.

 

m graniczny

Prof. Marek Graniczny (z prawej) z prof. Jurandem Wojewodą. Fot. K. Wołkowicz

 

p miecznik i p brochwicz

Dr Jerzy B. Miecznik (z lewej), tu w rozmowie z dr. W. Brochwicz-Lewińskim na tle wystawy historycznych map geologicznych. Fot. K. Wołkowicz

 

k wolkowicz

Mgr Krystyna Wołkowicz (pośrodku) z panią Michiko Yajima (z prawej), wiceprzewodniczącą INHIGEO IUGS i kierującą pracami Japanese Association for the History of Geosciences (JAHIGEO), oraz panią Mengmeng Yang, współorganizatorką 40th INHIGEO Symposium w Pekinie, 2015. Wycieczka terenowa w Zhoukoudian w trakcie tego sympozjum. Fot. S. Wołkowicz

 

Z wielką satysfakcją informujemy, że na mocy kolejnej decyzji Zarząd INHIGEO jednogłośnie przyjął wniosek o nadanie Sekcji Historii Nauk Geologicznych PTG statusu organizacji afiliowanej przy INHIGEO. Jest to ogromny sukces sekcji, która powstała zaledwie nieco ponad rok temu (patrz Inauguracyjne spotkanie Sekcji Historii Nauk Geologicznych PTG). Ten krótki czas okazał się jednak wystarczający, aby zaktywizować szerokie grono badaczy z całego kraju, zorganizować 5 dużych sesji (w tym polsko-japońskie spotkanie historyków nauk geologicznych) oraz otworzyć i kultywować kontakty międzynarodowe, a zwłaszcza zgodnie z poradą i pod przewodnictwem członków INHIGEO, aktywnie włączyć się w prace Komisji.

 

Jak zaznaczył sekretarz generalny INHIGEO prof. Barry J. Cooper, uzyskanie tego statusu upoważnia Sekcję PTG do oficjalnego zaznaczania w publikacjach i oficjalnej korespondencji, że jest “Affiliated with the International Commission on the History of Geological Sciences (INHIGEO)”. Ponadto zobowiązuje afiliowane stowarzyszenie do zamieszczania rocznych sprawozdań w INHIGEO Annual Record, a innych tekstów - w pozostałych wydawnictwach Komisji. Wymiana informacji ma być żywa i dwustronna, a afiliowane stowarzyszenie jest zachęcane do promowania działalności Komisji, a zwłaszcza konferencji i publikacji.

 

Podobnie jak w przypadku decyzji o uhonorowaniu naszych wybitnych przedstawicieli tytułem INHIGEO Honorary Senior Member, decyzje o nadaniu członkostwa zwyczajnego naszym trzem nowym przedstawicielom oraz przyznaniu Sekcji PTG statusu stowarzyszenia afiliowanego przy Komisji zostaną opublikowane w najbliższym, czerwcowym numerze INHIGEO Circular oraz ogłoszone w ostatnich dniach sierpnia na 35. Międzynarodowym Kongresie Geologicznym w Cape Town. Bez wątpienia będzie to piękny polski akcent na kongresie!

 

Komisja INHIGEO została utworzona przez Międzynarodową Unię Nauk Geologicznych (IUGS) w 1967 r., toteż w przyszłym roku będzie obchodzić 50-lecie swej działalności, na 42. Sympozjum INHIGEO w Erewaniu (Armenia). Ze względu na swą rolę i pole działalności jest ona stowarzyszona z Międzynarodową Unią Historii i Filozofii Nauki i Technologii (International Union of the History and Philosophy of Science and Technology, IUHPST). Głównym celem działania Komisji jest promowanie i wspieranie badań w dziedzinie historii nauk o Ziemi, a zwłaszcza geologii. Wiąże się to ze wspieraniem i koordynowaniem aktywności regionalnych, krajowych i międzynarodowych organizacji, mających takie same cele. Zadaniem Komisji jest także wspieranie organizacji sympozjów, jak i publikacji prac pojedynczych autorów i zespołów, które wnoszą istotny wkład w poznanie historii tych dyscyplin.

 

Tekst: Wojciech Brochwicz-Lewiński i Stanisław Wołkowicz

Zdjęcia: Z archiwum prof. A. Grigelisa, K. Wołkowicz i S. Wołkowicz