Służby geologiczne Polski i Litwy opracują hydrogeologiczny model numeryczny strefy transgranicznej

Eksperci z obu państw uzgodnili już metodykę prac i pierwsze etapy działań. 

 

W dniach 13-15.06.2016 r. w stacji hydrogeologicznej PIG-PIB w Sidorówce pod Suwałkami (województwo podlaskie) odbyło się spotkanie ekspertów Państwowej Służby Hydrogeologicznej (PSH) i Litewskiej Służby Geologicznej (LGT). Zostało ono przygotowane zgodnie z ustaleniami poczynionymi przez mgr. Tomasza Gidzińskiego oraz mgr. Rafała Janicę z ramienia PIG-PIB i dr Jurgę Arustienė z LGT podczas narad Grupy Roboczej nr 3 do spraw Ochrony Wód Granicznych przed Zanieczyszczeniem, działającej przy Polsko-Litewskiej Komisji do spraw Wód Granicznych.

 

Spotkanie miało na celu kontynuację rozmów dotyczących planów opracowania hydrogeologicznego modelu numerycznego dla strefy przygranicznej Polski i Litwy. Program wizyty został przygotowany w uzgodnieniu i przy poparciu zastępcy dyrektora PIG-PIB, dyrektor do spraw Państwowej Służby Hydrogeologicznej dr Małgorzaty Woźnickiej, dyrektora Litewskiej Służby Geologicznej (LGT) dr. Jonasa Satkūnasa oraz kierownika Działu Współpracy i Promocji PIG-PIB dr. Wojciecha Brochwicz-Lewińskiego. Na spotkaniu w Sidorówce delegacji litewskiej przewodniczyła dr Jurga Arustienė, a w jej skład weszli: mgr Zdislav Zanevskij, mgr Petras Putys i doc. dr Marius Gregorauskas. PIG-PIB był reprezentowany przez mgr. Tomasza Gidzińskiego i mgr. Rafała Janicę z PSH.

 

uczestnicy 

Uczestnicy polsko-litewskiego spotkania roboczego w Sidorówce, 13-15.06.2016 r. Od lewej:  mgr Zdislav Zanevskij – specjalista Litewskiej Służby Geologicznej w dziedzinie hydrogeologii, mgr Rafał Janica - specjalista PIG-PIB w dziedzinie hydrogeologii, doc. dr Marius Gregorauskas, mgr Petras Putys - specjaliści w dziedzinie hydrogeologii oraz dr Jurga Arustienė - kierownik Działu Monitoring Wód Podziemnych LGT. Fot. T. Gidziński

 

W programie pierwszej części spotkania znalazło się zwiedzanie stacji hydrogeologicznej w Sidorówce, w trakcie którego szczegółowo przedyskutowano metodologię i wyniki prowadzonych badań monitoringowych wód podziemnych.

 

Sesja warsztatowa rozpoczęła się od oficjalnego powitania Gości, prezentacji uczestników spotkania oraz omówienia programu prezentacji. Przedstawiciele strony litewskiej zaprezentowali zakres oraz metodykę badań modelowych wód podziemnych realizowanych w ramach działalności LGT, poparte licznymi przykładami wykonanych modeli numerycznych. Następnie eksperci PIG-PIB przedstawili podsumowanie dotychczasowych wyników transgranicznych obserwacji i badań monitoringowych wód podziemnych, prowadzonych w ramach wieloletniego programu współpracy między służbami w strefie przygranicznej Polski z Litwą oraz zaprezentowali model pojęciowy i wyniki modelowania numerycznego jednolitej części wód podziemnych JCWPd nr 22, która znajduje się w strefie przygranicznej z Litwą.

 

dolina 

Sztuczny staw w U-kształtnej dolinie uchodzącej do misy Jeziora Szurpilskiego. Fot. R. Janica

 

Spotkanie zakończono wycieczką terenową, w trakcie której odwiedzono i omówiono rejony charakterystyczne z punktu widzenia schematyzacji warunków hydrogeologicznych, wykonanej na potrzeby opracowanego modelu numerycznego JCWPd nr 22.

 

zrodlo 

Źródło ujęte do celów gospodarskich – Postawele. Fot. R. Janica

 

W opinii obu delegacji spotkanie spełniło oczekiwania i zakładane cele. W efekcie przeprowadzonych konsultacji podjęto uzgodnienia odnośnie wspólnego opracowania hydrogeologicznego modelu numerycznego dla strefy transgranicznej Polski i Litwy. Na pierwszym etapie będą prowadzone prace nad zestawieniem danych wejściowych zebranych już w obu krajach oraz wstępne uruchomienie modelu matematycznego przy wykorzystaniu oprogramowania GW Vistas, używanego zarówno przez PSH, jak i LGT.

parowanie 

Parowanie z powierzchni wody - Jezioro Szurpilskie. Fot. R. Janica

 

Współpraca między PIG-PIB i LGT w dziedzinie badań wód podziemnych na obszarze pogranicza Polski i Litwy jest jednym z priorytetowych zadań Grupy Roboczej nr 3 do spraw Ochrony Wód Granicznych przed Zanieczyszczeniem, działającej przy Polsko-Litewskiej Komisji do spraw Wód Granicznych.

 

Tekst i zdjęcia: Tomasz Gidziński i Rafał Janica