PIG-PIB nawiązuje współpracę z Nigerią

W ciągu ostatnich trzech miesięcy przedstawiciele Nigerii już trzykrotnie wizytowali Państwowy Instytut Geologiczny. Wydarzeniem najwyższej rangi była czerwcowa wizyta Jego Królewskiej Mości Shehu Usmana Chindo Yamusy III, emira Keffi w środkowej Nigerii.

Strona nigeryjska jest poważnie zainteresowana współpracą z Państwowym Instytutem Geologicznym i innymi polskimi ośrodkami naukowymi w dziedzinie geologii surowcowej i hydrogeologii. W dniu 01.06.2016 r. wizytę w PIG-PIB złożył emir Keffi (emirat w środkowej Nigerii) - Jego Królewska Mość Shehu Usman Chindo Yamusa III. Wydarzenie to należy uznać za wyjątkowe. Emir Shehu Usman Chindo Yamusa pochodzi z królewskiej rodziny Abdul-Zanga. Jest absolwentem wydziału prawa Uniwersytetu Dundee w Szkocji, a doktorat z zakresu odnawialnej energii i zrównoważonego rozwoju uzyskał na Międzynarodowym Uniwersytecie Islamskim w Malezji. Obecnie piastuje funkcję kanclerza Uniwersytetu Stanu Nasarawa w Keffi.

 

Celem wizyty były rozmowy z dyrekcją PIG-PIB na temat współpracy z administracją geologiczną, sektorem górniczym oraz ośrodkami uniwersyteckimi Nigerii. Emirowi towarzyszyła grupa blisko 10 delegatów, wśród nich byli przedstawiciele parlamentu nigeryjskiego i Nigeryjskiej Komisji Promocji Inwestycji (NIPC).

 

pod dyziem 490

Delegacja nigeryjska podczas wizyty w Muzeum Geologicznym PIG-PIB z (od lewej): Peter Adanla, Sadiq Abubakar, Hon. Sule Dickeson, Dominik Krasowski, senator Philip Gyunka, Włodzimierz Mizerski, Jego Królewska Mość Shehu Usman Yamusa III (emir Keffi i kanclerz Uniwersytetu Stanowego Nasarawa w Keffi), Stanisław Wołkowicz, Wojciech Brochwicz-Lewiński, Suleman Abubakar i Nghargbu K'tso

 

Głównym punktem wizyty było spotkanie z dyrektorem PIG-PIB prof. Andrzejem Gąsiewiczem, które miało na celu przedstawienie przez obie strony oczekiwań i propozycji współpracy. W jego trakcie emir Shehu Usman Chindo Yamusa III przekazał list wicekanclerza Uniwersytetu Stanowego Nasarawa w Keffi z deklaracją gotowości do rozpoczęcia rozmów o współpracy.

 

dyr gasiewicz 1 

Uścisk dłoni na zakończenie rozmów. Od lewej:Jego Królewska Mość Shehu Usman Yamusa III, dyrektor PIG-PIB prof. Andrzej Gąsiewicz i senator Philip Gyunka

 

Emir Keffi przybył do Warszawy w związku z zaproszeniem do wystąpienia na sesji inaugurującej 4. Polsko-Afrykańskie Forum Ekonomiczne POLAFRO, zorganizowane 31.05.2016 r. przez Instytut Afrykański.

 

Misja nigeryjska połączyła udział w Forum POLAFRO z odwiedzinami naszego instytutu, by kontynuować także rozmowy nt. możliwości rozszerzenia współpracy w zakresie szkolenia kadry, jaka jest już prowadzona przy wsparciu Ambasady RP w Abudży (Nigeria) z Uniwersytetem Śląskim, Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu i Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji w Zamościu. Drugim głównym tematem rozmów była współpraca w poszukiwaniu i dokumentacji złóż surowców mineralnych.

 

Po rozmowach zwiedzono Muzeum Geologiczne PIG-PIB. Szczególne zainteresowanie naszych gości wzbudziły w nim ekspozycje poświęcone pracownikom naszego instytutu, którzy odkryli główne polskie złoża miedzi, siarki, węgli kamiennych i brunatnych oraz innych surowców mineralnych i to w regionach uprzednio uznanych za już dość dobrze poznane. Z kolei w trakcie zwiedzania Laboratorium SHRIMP IIe/MC gości bardzo zainteresował potencjał tego urządzenia, a zwłaszcza możliwości zdalnego prowadzenia badań przez Internet.

 

w muzeum

Dr hab. Włodzimierz Mizerski oprowadza gości po Muzeum Geologicznym PIG-PIB. Od lewej: senator Philip Gyunka, Jego Królewska Mość Shehu Usman Yamusa III, Suleman Abubakar, Wojciech Brochwicz-Lewiński, Stanisław Wołkowicz i Hon. Sule Dickeson

 

shrimp

Dr Ewa Krzemińska zapoznaje gości z możliwościami zdalnego prowadzenia badań na mikrosondzie jonowej SHRIMP IIe/MC

 

Była to już trzecia a zarazem najwyższej rangi wizyta przedstawicieli Nigerii w PIG-PIB w ciągu niecałych trzech miesięcy. Grunt do rozmów z misją nigeryjską został dobrze przygotowany przez dwie wcześniejsze wizyty i związaną z nimi korespondencję.

 

Wpierw w dniach od 11 marca do 15 kwietnia 2016 r. odwiedzał nasz instytut prof. Krzysztof Schoeneich, weteran polskich prac geologicznych na kontynencie afrykańskim. Jego droga zawodowa prowadziła od Pracowni „Geoprojekt Szczecin”, którą kierował w latach 1960-1952, przez Katedrę Geotechniki Uniwersytetu Szczecińskiego do Nigerii, w której wykłada i pracuje już od 38 lat. Obecnie prof. Krzysztof Schoeneich jest wykładowcą hydrogeologii na Wydziale Geologii Uniwersytetu Ahmadu Bello (ABU) w Zarii (Nigeria). Prof. Krzysztofa Schoeneicha można uznać za siłę napędową programu współpracy ABU z Uniwersytetem Śląskim i innymi polskimi uczelniami, a od 2009 r. – wspólnego projektu badawczego ABU i UŚ „Protection of West African Savannah”, realizowanego przy wsparciu Ambasady RP.

 

W trakcie wizyty w PIG-PIB prof. Krzysztof Schoeneich przekazał na ręce dyrektora Andrzeja Gąsiewicza oficjalne pismo szefa Agencji Służby Geologicznej Nigerii z propozycją nawiązania współpracy dwustronnej oraz egzemplarz najnowszej mapy geologicznej tego kraju z jego dedykacją. W rozmowach dotyczących możliwości włączenia się Państwowego Instytutu Geologicznego do współpracy z ABU i UŚ oraz współdziałania ze służbą geologiczną Nigerii udział wzięli prof. Andrzej Sadurski, prof. Stanisław Wołkowicz, Wojciech Brochwicz-Lewiński i inni pracownicy PIG-PIB.

 

Z kolei w dniu 25.05.2016 r. przybył do PIG-PIB dr K’tso Nghargbu z Uniwersytetu Stanowego Nasarawa w Keffi, przynosząc wstępną odpowiedź władz Agencji Geologicznej Służby Nigerii w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy partnerskiej z Państwowym Instytutem Geologicznym. Ponadto dostarczył pismo prof. Muhammada Akaro Mainomy, wicekanclerza Uniwersytetu Stanu Nasarawa w Keffi do dyrektora PIG-PIB Andrzeja Gąsiewicza, z zaproszeniem do współpracy dwu- lub wielostronnej i rozpoczął wstępne ustalenia programu wizyty emira Keffi. Warto zaznaczyć, że dzięki aktywności dr. K’tso Nghargbu Nigeryjska Służba Geologiczna zgłosiła akces do projektu PANAFGEO, którego celem jest wsparcie afrykańskich służb geologicznych zrzeszonych w OAGS przez służby europejskie działające w ramach EGS.

 

kitso 

Dr Wojciech Brochwicz-Lewiński, dr hab. Stanisław Wołkowicz - z listem intencyjnym, dr Nghargbu K'tso i dr inż. Dominik Krasowski w trakcie majowych rozmów w PIG-PIB

 

Należy stwierdzić, że dotychczasowe rozmowy przebiegały bardzo pomyślnie, zwłaszcza dzięki pozytywnemu nastawieniu i otwartości dyrekcji PIG-PIB i zaangażowaniu pracowników, a zwłaszcza prof. A. Sadurskiego, prof. W. Mizerskiego, dr. inż. Dominika Krasowskiego i zespołu Działu Współpracy i Promocji. A teraz przed nami zadanie zorganizowania rewizyty w Nigerii, oczywiście poprzedzonej ustaleniami na drodze korespondencji.

 

Tekst: Wojciech Brochwicz-Lewiński i Stanisław Wołkowicz

Zdjęcia: Barbara Ruszkiewicz i dzięki uprzejmości dr. K’tso Nghargbu