Eksperci rozmawiali w Bonn o zmianach klimatu

W dniach 17 - 27 czerwca 2019 r. w Bonn w Niemczech odbyła się 50. Sesja Organów Pomocniczych Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ws. Zmian Klimatu (UNFCCC Bonn Climate Change Conference). Przedstawicielka Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB Urszula Czarniecka - Januszczyk była uczestniczką sesji, wspierając polską delegację rządową.

Od Konferencji COP24 w Katowicach w grudniu 2018 r. Polska pełni prezydencję globalnego procesu negocjacji klimatycznych. Jej kadencja skończy się podczas Konferencji Klimatycznej COP25, która odbędzie się w Santiago w Chile w grudniu 2019 r. W sesji w Bonn udział wziął m.in. Prezydent COP24 - Sekretarz Stanu Michał Kurtyka oraz negocjatorzy z Ministerstwa Środowiska, eksperci KOBIZE, IMGW i przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwa Finansów.

bonn

Przedstawicielka PIG - PIB i stoisko Chile - organizatora COP25

Głównym celem tzw. technicznego spotkania była praca nad nie zakończonym jeszcze programem prac Porozumienia Paryskiego (PAWP). Jego efektem będzie opracowywanie zestawu decyzji, które zostaną przyjęte na COP25 w Chile i stworzą procedurę dla realizacji Porozumienia paryskiego.

bonn1

Warsztaty zorganizowane w ramach 50. Sesji Organów Pomocniczych Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ws. Zmian Klimatu w Bonn

Urszula Czarniecka – Januszczyk z Programu Hydrogeologia i Środowisko bierze udział w pracach Grupy Eksperckiej (EGs) zajmującej się kwestiami społecznymi w aspekcie zmian klimatycznych i uczestniczyła w konsultacjach negocjacyjnych. Podczas sesji w Bonn wzięła udział w warsztatach dotyczących równouprawnienia płci w kontekście zmian klimatycznych oraz dialogu. Uczestniczyła także w warsztatach dotyczących ACE (Action for Climate Empowerment), czyli podjęcia działań wzmacniających działania na rzecz ochrony klimatu.

bonn3 copy

Część polskiej delegacji podczas obrad 50. Sesji Organów Pomocniczych Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ws. Zmian Klimatu w Bonn

Polska Prezydencja podczas sesji w Bonn przygotowała trzy wydarzenia dotyczące tematów przewodnich Prezydencji COP24:

  1. Warsztaty: "Lasy dla klimatu: Jak nauka pomaga lasom"
  2. Warsztaty „Ludzie i klimat - solidarność i sprawiedliwa transformacja”
  3. Seminarium o elektromobilności

bonn2

Miejsce obrad 50. Sesji Organów Pomocniczych Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ws. Zmian Klimatu w Bonn

Tekst: Urszula Czarniecka - Januszczyk