Urodziny Dyzia 2023 (SG)
Konferencja Obszary przetargowe
Paleoklimat 4.
Centrum Geozagrożeń
Obszary przetargowe
1 2 3 4 5

Geologia 3D

Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy

ul. Rakowiecka 4
00-975 Warszawa

Program Geotechnologie
Sekcja modelowania obiektów i procesów geologicznych