Konferencja Kamień w złożu 2021
Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce 2020
Obszary przetargowe
1 2 3

Geologia 3D

Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy

ul. Rakowiecka 4
00-975 Warszawa

Program Geotechnologie
Sekcja modelowania obiektów i procesów geologicznych