Szkolenie administracja geologiczna
Wystawa Zjednoczeni w georóznorodności
Konferencja Kamień w złożu
Obszary przetargowe
1 2 3 4

Geologia 3D

Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy

ul. Rakowiecka 4
00-975 Warszawa

Program Geotechnologie
Sekcja modelowania obiektów i procesów geologicznych