Centrum Geozagrożeń
6. Forum PSG
Ankieta dla użytkowników pgi.gov.pl 2023
Konferencja Badania petrologiczne i mineralogiczne w geologii 2023
Obszary przetargowe
1 2 3 4 5

Geologia 3D

Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy

ul. Rakowiecka 4
00-975 Warszawa

Program Geotechnologie
Sekcja modelowania obiektów i procesów geologicznych