PIG-PIB i IGGGK Narodowej Akademii Nauk Ukrainy kontynuują rozmowy o współpracy

Omówiono wspólne projekty na rok 2017 i lata następne w związku z podpisywaną obecnie wieloletnią umową o współpracy pomiędzy MNiSW RP i Ministerstwem Nauki i Oświaty Ukrainy oraz doprecyzowano uzgodnienia ramowej umowy o współpracy naukowo-badawczej między naszymi instytucjami, zawartej w dniu 30.03.2016 r.

 

W dniach 28.06–05.07.2016 r. gościliśmy w Polsce delegatów lwowskiego Instytutu Geologii i Geochemii Paliw Kopalnych Narodowej Akademii Nauk Ukrainy (IGGGK NANU) – zastępcę dyrektora ds. nauki IGGGK dr. Andriya Poberezhskego i dr Oksanę Stupkę. Była to już druga w tym roku wizyta geologów z Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, zorganizowana na zaproszenie dyrekcji PIG-PIB (patrz Nowe otwarcie we współpracy PIG-PIB i IGGGK Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, 05.04.2016 r.).

 

Celem wizyty była kontynuacja konsultacji i wstępnych ustaleń odnośnie planów wspólnych projektów na rok 2017 i lata następne, w związku z podpisywaną obecnie wieloletnią umową o współpracy pomiędzy MNiSW RP i Ministerstwem Nauki i Oświaty Ukrainy. Rozmowy prowadzone przez delegację IGGGK NANU z zastępcą dyrektora PIG-PIB dr. Tomaszem Nałęczem, sekretarzem naukowym PIG-PIB prof. Stanisławem Mikulskim, prof. Tadeuszem Perytem i jego zespołem oraz prof. Janiną Wiszniewską umożliwiły doprecyzowanie uzgodnień ramowej umowy o współpracy naukowo-badawczej między naszymi instytucjami, zawartej w dniu 30.03.2016 r. Goście wyrazili przy tym swoje rozczarowanie faktem, że nie doszło do przeprowadzenia wspólnych badań terenowych, zaplanowanych wcześniej na czerwiec br.

 

Wizyta umożliwiła także dalsze rozmowy i konsultacje z prof. Anną Wysocką i jej zespołem oraz prof. Maciejem Bąblem i innymi badaczami z Wydziału Geologii UW oraz Muzeum Ziemi PAN na temat wyników dotychczasowej współpracy i w odniesieniu do nich – planów na najbliższe lata.

 

Na zaproszenie prof. Anny Wysockiej z Wydziału Geologii UW dr Andriy Poberezhskyy i dr Oksana Stupka wzięli również udział w VI Polskiej Konferencji Sedymentologicznej POKOS 6 – „Granice Sedymentologii”. Konferencja ta została zorganizowana w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach w dniach 28.06–01.07.2016 r. przez Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego wspólnie z PIG-PIB, Instytutem Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Instytutem Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Nasi goście zaprezentowali na tej konferencji bardzo interesujący poster „Środowiska geochemiczne powstawania paleogeńskich ewaporatów w części litoralnej oceanu Tetydy” (Geochemical environments of forming of the Paleogene evaporites of the littoral part of the Tethys Ocean).

 

konsultacje u 

Konsultacje kontynuowano także w trakcie posiłków - od lewej siedzą: dr Marek Jasionowski,
dr Andriy Poberezhskyy i dr Oksana Stupka

 

Wizyta delegacji IGGGK w PIG-PIB została przygotowana przez Dział Współpracy i Promocji PIG-PIB przy wsparciu dr. Marka Jasionowskiego.

 

Tekst: Wojciech Brochwicz-Lewiński i Marek Jasionowski

Zdjęcie: Danuta Peryt