ecordlogo1aW pierwszym tygodniu czerwca w Gdańsku obradowali delegaci państw członkowskich ECORD – Europejskiego Konsorcjum ds. Wierceń Oceanicznych.

 

 

skalne miasto miniPodczas spotkania w Pradze przedstawiciele służb geologicznych obu krajów rozmawiali na temat utworzenia jednolitego systemu informacji o obiektach geoturystycznych.

W dniu 8 kwietnia 2013 r. na posiedzeniu Komitetu INSPIRE jednogłośnie został zatwierdzony projekt rozporządzenia dotyczącego interoperacyjności zbiorów danych i usług (Implementing Rule) dla Aneksu II i III. Oznacza to, że wykonany został kolejny krok milowy w kierunku interoperacyjności w Europie. Wraz z tą decyzją zaakceptowane zostały między innymi zapisy specyfikacji danych dla tematów Geologia, Zasoby Mineralne i Zasoby Energetyczne.

Celem spotkania była kontynuacja rozmów o współpracy dwustronnej służb geologicznych Polski i Ukrainy oraz w ramach EuroGeoSurveys.

ukraina 210W grę wchodzi współpraca w zakresie kartografii geologicznej i zdjęć geofizycznych obszarów przygranicznych Polski i Ukrainy oraz konsultacje w sprawie środowiskowych aspektów poszukiwań i wydobycia gazu łupkowego.

nape 210Co roku do Houston w Teksasie – nieoficjalnej stolicy przemysłu poszukiwań i wydobycia ropy i gazu zjeżdżają tysiące naukowców, przedstawicieli służb geologicznych, agencji rządowych i wszyscy liczący się inwestorzy i przemysłowcy. W największych targach naftowych na świecie wzięła udział również polska służba geologiczna.

Ukazał się dziewiąty numer EuroGeoSurveys News - newslettera wydawanego w cyklu 3-miesięcznym przez Sekretariat Europejskich Służb Geologicznych (EGS) w Brukseli. Numer ten otwiera jego trzeci rocznik i stąd można się pokusić o próbę charakterystyki oraz odpowiedzi na pytanie, co może zainteresować polskiego czytelnika i jak wypadamy na tle pozostałych 32 członków EGS.