geoshale copyPodczas konferencji eksperci wiodących w świecie uczelni i instytucji sektora naftowego (m.in. Durham University, Indiana University, CSIRO, ExxonMobil) przedstawią najnowsze wyniki badań osadów mułowcowych, które ze względu na możliwość występowania w nich gazu łupkowego oraz składowania dwutlenku węgla i odpadów radioaktywnych stały się w ostatnim czasie obiektem wzmożonego zainteresowania.
Więcej  prawo

vsegei Do udziału w uroczystościach jubileuszowych Rosyjski Geologiczny Instytut Badaczy im. A.P. Karpińskiego (VSEGEI) zaprosił przedstawicieli współpracujących z nim międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń oraz zagranicznych instytucji naukowych.

lizbonaGeolodzy z Państwowego Instytutu Geologicznego poznali organizację badań na oceanicznym statku wiertniczym pracującym w ramach projektu IODP.