eurogeosurveys logoEGS uzgodniła działania w sprawie utworzenia sieci narodowych służb geologicznych, mającej na celu rozwój i koordynację narodowych i regionalnych projektów badawczych.

Wisla210W ramach projektu prowadzone są badania nad osiadaniem terenu, erozją oraz ruchami neotektonicznymi na obszarach wybrzeży mórz europejskich. PIG-PIB koordynuje pracami w testowym obszarze „Bałtyk”.

bbcO pierwszych kręgowcach, które wyszły na ląd w Górach Świętokrzyskich, opowie światu słynny przyrodnik sir David Attenborough.

TGT logoW dniach 8-12 października 2012 r. we Freibergu koło Drezna odbyło się spotkanie inicjujące projekt TransGeoTherm - Energia geotermalna dla transgranicznego rozwoju regionu Nysy.

ogcW listopadzie 2012 r. Państwowy Instytut Geologiczny, jako druga organizacja z Polski, dołączył do elitarnego towarzystwa Open Geospatial Consortium (OGC), zajmującego się rozwojem standardów geoprzestrzennych.