SZKOLENIA DLA ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ

Projekt
„Wsparcie przez Państwową Służbę Geologiczną działań administracji samorządowej wykonującej zadania administracji geologicznej”
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

Na razie nieaktywne

W Czytelni prezentujemy przydatne akty prawne - ustawy, rozporządzenia, dyrektywy, interpelacje poselskie oraz prezentacje z obu cyklów szkoleń.

W ramach projektu przeprowadzono szerokie konsultacje wśród pracowników administracji geologicznej. Konsultacje te miały na celu optymalne dostosowanie programu szkoleń do potrzeb geologów powiatowych i wojewódzkich. Przeprowadzona została ankieta internetowa, która pozwoliła na zgromadzenie szczegółowych informacji na temat stanu wiedzy i potrzeb edukacyjnych tej grupy. Ankieta została przesłana drogą elektroniczną do wszystkich starostw i urzędów wojewódzkich.

W lutym i marcu 2015 r. odbyły się spotkania informacyjne i konsultacje w urzędach marszałkowskich, w których mogły wziąć udział wszystkie zainteresowane osoby (geolodzy wojewódzcy, geolodzy powiatowi i osoby pełniące ich funkcje).

25 lutego 2015 r. w Centrum Konferencyjnym Focus z Warszawie odbyła się inaugurująca konferencja informacyjno-edukacyjna, podczas której zostały zaprezentowane założenia projektu „Wsparcie przez Państwową Służbę Geologiczną działań administracji samorządowej wykonującej zadania administracji geologicznej” oraz przedstawione wyniki konsultacji z przedstawicielami administracji geologicznej.


Podsumowanie projektu nastąpiło podczas konferencji zamykającej, która odbyła się 10 grudnia 2015 r. w Krakowie. Podczas konferencji przeprowadzono dystrybucję dla wszystkich uczestników specjalnej edycji Przeglądu Geologicznego, który został dedykowany administracji geologicznej. 


  

 


   

    

Biblioteka Geologiczna Państwowego Instytutu Geologicznego

ul. Rakowiecka 4, budynek C - wejście od ul Wiśniowej

00-975 Warszawa

tel. 22 8485351 w. 394,395 - Sekretariat

tel 22 8495351 w. 401 - Czytelnia

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Portal NAUKA POLSKA
W portalu Nauka polska można znaleźć podstawowe informacje o:

 • instytucjach:
  - naukowych i badawczo-rozwojowych, tj. szkołach wyższych państwowych i prywatnych, placówkach PAN i instytutach resortowych;
  - instytucjach i organizacjach wspomagających naukę (archiwa, biblioteki i muzea naukowe);
  - organach administracji centralnej, instytucjach i organizacjach pozarządowych odpowiadających za kształt i realizację polityki naukowej państwa;
  - towarzystwach, stowarzyszeniach naukowych oraz fundacjach działających na rzecz nauki

 • ludziach nauki:
  - osobach - Polakach - posiadających co najmniej stopień doktora;
  - uczonych polskich za granicą;
  - obcokrajowcach, pracujących w polskich placówkach naukowych i badawczo-rozwojowych oraz będących członkami PAN i PAU, a także promotorami i recenzentami polskich prac badawczych

 • pracach naukowych (system SYNABA):
  - prace naukowe, badawczo-rozwojowe;
  - doktorskie i habilitacyjne;

 • konferencjach naukowych, targach i wystawach

 • projektach badawczych MNiSW:
  - projekty badawcze własne i promotorskie;
  - projekty badawcze rozwojowe;
  - projekty badawcze zamawiane;
  - projekty badawcze celowe.

 • pg 2017 03 1

  PRZEGLĄD GEOLOGICZNY

  Miesięcznik
  ISSN-0033-2151

  Według rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki
  z dn. 31.07.2019 r. - 40 punktów za publikację

   

   

   

   

   

  Publikujemy recenzowane artykuły naukowe, w tym przeglądowe i metodyczne, artykuły informacyjne, materiały gospodarcze, ekonomiczne, organizacyjne, prawne i dotyczące działalności administracji geologicznej, a także wspomnienia, recenzje książek oraz relacje z historycznych i współczesnych wydarzeń geologicznych.

  Wydajemy także specjalne zeszyty tematyczne i związane z ważnymi konferencjami geologicznymi.

  REDAKCJADLA AUTORÓW DLA RECENZENTÓW  | pdf INDEKSACJA (14 KB)

  pdf SŁOWO WSTĘPNE REDAKTORA NACZELNEGO (51 KB)

  Recenzenci w latach 2010–2023 | Recenzenci w 2023 r.

   

  wiadomości

   

  Wiadomości PIG

  Biuletyn wewnętrzny Państwowego Instytutu Geologicznego

  Wydawany w latach 1992–2009

   

  special_p

  Polish Geological Institute
  Special Papers

  ISSN 1507-9791


   

   

   

   

   Ukazująca się od 1999 roku seria wydawnicza Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego , w której publikowane są oryginalne, syntetyczne, mające charakter monografii, prace w języku angielskim z różnych dziedzin geologii. W poszczególnych tomach zamieszczane są również materiały z organizowanych przez Instytut konferencji międzynarodowych. Seria ta ma upowszechniać wyniki badań polskich geologów na forum międzynarodowym.

   Seria wydawnicza Polish Geological Institute Special Papers jest publikowana zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej (pliki pdf dostępne on-line). Wersja drukowana jest wersją pierwotną i oryginalną.

   

  KOMITET REDAKCYJNY

  Przewodniczący: Grzegorz Czapowski

  Redaktor wykonawczy: Ewa Dąbrowska-Jędrusik

  Członkowie:  Paweł Aleksandrowski, Albertas Bitinas, Szabolcs Harangi, John W.M. Jagt, Aleksandra Kozłowska, Michał Krobicki, Anatoliy Makhnach, Peter Malik, Rostislav Melichar, Stanisław Z. Mikulski, Jan Prażak, Holly Stein, Szymon Uścinowicz

   

  KONTAKT

  mgr Ewa Dąbrowska-Jędrusik

  tel. 22 45 92 472, 22 45 92 480
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Dział Wydawnictw
  Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
  ul. Rakowiecka 4
  00-975 Warszawa

   

    document Wskazówki dla autorów (17 KB) |   document Formularz recenzji do pobrania (27 KB)

   

  Licencja Creative Commons
  Zamieszczone prace są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

  sklep icon linkSPECIAL PAPERS w księgarni internetowej PIG-PIB

   

  profile


  Profile G
  łębokich Otworów Wiertniczych Państwowego Instytutu Geologicznego

  ISSN 1231-9848

   

   

  Seria wydawnicza utworzona w 1972 roku w celu szybkiego udostępniania oryginalnych wyników badań profilów geologicznych z wierceń, opracowanych kompleksowo według jednolitego wzoru dla obszaru całej Polski. Zeszyty 103–115 Profili Głebokich Otworów Wiertniczych ukazały się w wersji elektronicznej on-line na stronie internetowej PIG. Zeszyty od 116 ukazują się w druku i on-line.

  Seria wydawnicza Profile Głębokich Otworów Wiertniczych Państwowego Instytutu Geologicznego jest publikowana zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej (pliki pdf dostępne on-line). Wersja drukowana jest wersją pierwotną i oryginalną.

   

  pdf  Spis opublikowanych zeszytów (194.18 kB)

   
  KOMITET REDAKCYJNY

  Przewodnicząca: Jolanta IWAŃCZUK

  Członkowie: Marek JAROSIŃSKI, Aleksandra KOZŁOWSKA, Maria I. WAKSMUNDZKA, Krystian WÓJCIK

   

  KONTAKT

  mgr Ewa Dąbrowska-Jędrusik

  tel. 22 45 92 472, 22 45 92 480
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Dział Wydawnictw
  Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
  ul. Rakowiecka 4
  00-975 Warszawa

   

  Wskazówki dla autorów  | document  Kwestionariusz recenzji PGOW (34 kB)

   

  Redakcja serdecznie dziękuje za współpracę w latach 2014-2023 następującym Recenzentom: Stanisławowi Ćmielowi, Justynie Domańskiej-Siudzie, Iwonie Jelonek, Arturowi Kędziorowi, Monice Masiak, Bronisławowi Matyi, Danucie Nejbert-Olszewskiej, Piotrowi Olchowemu, Annie Poszytek, Pawłowi Raczyńskiemu, Barbarze Rybak-Ostrowskiej, Stanisławowi Skompskiemu, Annie Świerczewskiej, Barbarze Tomaszewskiej, Jerzemu Zagórskiemu.

   

  Licencja Creative Commons
  Zamieszczone prace są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

  sklep icon linkProfile Głębokich Otworów do kupienia on-line - SKLEP PIG-PIB

  prace_pig  Prace Państwowego Instytutu Geologicznego

  Według rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  z dn. 31.07.2019 r. - 20 punktów za publikację

  ISSN 0866-9465


   

   

  Prace Państwowego Instytutu Geologicznego to seria o długoletniej tradycji; pierwszy numer Prac ukazał się w 1921 r. Do końca 2023 r. opublikowano 208 tomów. Od 2023 r. Prace Państwowego Instytutu Geologicznego są publikowane jedynie w formie elektronicznej (pliki pdf dostępne on-line), a od 2024 r. w serii Prace publikowane są nie tylko opracowania o charakterze monograficznym, lecz także oryginalne i przeglądowe artykuły z zakresu geologii regionalnej Polski i nauk pokrewnych. 

  KOMITET REDAKCYJNY
  Przewodnicząca: dr hab. Anna Hrynowiecka, prof. PIG-PIB

  Członkowie:  dr hab. Teresa Podhalańska, prof. PIG-PIB

  dr hab. Jacek Grabowski, prof. PIG-PIB

  dr Edyta Majer

  dr Ewa Szynkaruk

  dr Andrzej Głuszyński

  dr Dariusz Gałązka

  dr Mirosław Lidzbarski

  dr Sylwester Salwa

  mgr Dorota Kaulbarsz

  mgr Patrycja Dworczak

  mgr Jarosław Zacharski

   

  KONTAKT

  mgr Ewa Dąbrowska-Jędrusik

  tel. 22 45 92 472, 22 45 92 480
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Dział Wydawnictw
  Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
  ul. Rakowiecka 4
  00-975 Warszawa

   

  document Wskazówki dla autorów (221 KB) |  document Kwestionariusz recenzji  (36 KB)

   

  Redakcja Prac Państwowego Instytutu Geologicznego serdecznie dziękuje za współpracę w latach 2015–2023 następującym recenzentom: Annie Feldman-Olszewskiej, Wojciechowi Granoszewskiemu, Andrzejowi Muszyńskiemu, Andrzejowi Paulo, Adamowi Piestrzyńskiemu, Magdalenie Sikorskiej-Jaworowskiej, Stanisławowi Skompskiemu, Barbarze Woronko.

   

  Licencja Creative Commons
  Zamieszczone prace są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

  sklep icon linkPrace PIG-PIB do kupienia on-line

  KSIĄŻKI POPULARNONAUKOWE

   

  PUBLIKACJE NAUKOWE I METODYCZNE

     szyb_wiertniczy_gaz_lupkiNadzieje na nowe zasoby gazu ziemnego przyciągają do Polski największych inwestorów przemysłu naftowego. Do poszukiwań przystępują wielkie koncerny międzynarodowe i przedsiębiorstwa krajowe, a ich wynik może zdecydować o niezależności energetycznej kraju.

   

   

  gasTen straszny gaz łupkowy
  Artykuł jest rozszerzoną wersją tekstu M. Rutkowskiego „Czy zapłonie woda?”, zamieszczonego 7–8 stycznia 2012 r. w Gazecie Wyborczej, której dziękujemy za umożliwienie publikacji go na stronie internetowej Państwowego Instytutu Geologicznego.

   

  raportlebien100Środowiskowe aspekty procesu szczelinowania hydraulicznego wykonanego w otworze Łebień LE-2H
  Gleba, powietrze, woda – wszystkie przebadane przez naukowców elementy środowiska są bezpieczne przy poszukiwaniu gazu z łupków, jeśli prace są prowadzone zgodnie z wymogami prawa.

   

  Ogłoszenia o przewodach doktorskich

  Konkurs NASZA ZIEMIA

   

  Państwowy Instytut Geologiczny organizuje corocznie dla młodzieży szkolnej konkurs NASZA ZIEMIA. 
  Jest on rozgrywany w trzech kategoriach wiekowych:

  • dla szkół podstawowych jako konkurs plastyczny
  • a dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych jako konkurs wiedzy geologiczno-środowiskowej

  Przeprowadzany jest dwuetapowo. Etap półfinałowy jest organizowany przez ośrodki regionalne PIG-PIB (w Sosnowcu, Gdańsku, Szczecinie, Kielcach, Krakowie, Wrocławiu i Warszawie). Zwycięzcy półfinałów w każdej kategorii wiekowej przechodzą do finałów ogólnopolskich, odbywających się co roku w okolicach Dnia Dziecka w Muzeum Geologicznym PIG-PIB w Warszawie. Udział w finałach jest połączony z fundowaną laureatowi wycieczką do Warszawy.

   

  Konkurs został zainicjowany w 2000 r. przez Oddział Górnośląski PIG w Sosnowcu. Z roku na rok w konkursie uczestniczyło coraz więcej szkół oraz rozszerzał się jego zasięg terytorialny. Od kilku lat odbywa się jako konkurs ogólnopolski pod patronatem  Głównego Geologa Kraju, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska, Zarządu Głównego Związku Polskich Artystów Plastyków i Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Patronat nad konkursem obejmują też między innymi liczne kuratoria oświaty. Od roku 2006 z jedną roczną przerwą konkurs jest dofinansowywany przez NFOŚiGW.

   

  Prace plastyczne nagrodzone i wyróżnione w konkursie były prezentowane na wystawach, m.in. Wizje zaginionych światów, Katastrofy przyrodnicze oraz Nasza Ziemia (wystawa plenerowa wielkoformatowych fotogramów prac plastycznych). Zamieszczane były również w kalendarzach, na pocztówkach i zakładkach do książek wydawanych przez Państwowy Instytut Geologiczny - PIB.

  DRODZY MŁODZI INTERNAUCI!

  Zapraszamy Was do tworzenia nowego działu na oficjalnej stronie internetowej Oddziału Górnośląskiego Państwowego Instytutu Geologicznego w Sosnowcu.

  Jeśli interesujecie się szeroko pojętymi naukami o Ziemi, zbieracie skamieniałości, minerały czy też lubicie malować zwierzęta z minionych epok, Kącik Młodego Geologa jest dla Was idealnym miejscem, dzięki któremu możecie podzielić się swoją pasją z rówieśnikami. To właśnie tu będą prezentowane Wasze sylwetki i zbiory. Istnieje też możliwość czasowego wystawienia okazów z Waszych kolekcji w siedzibie Instytutu w Sosnowcu. Prosimy o nadsyłanie tekstów o sobie (maksymalnie 2 strony formatu A4) oraz zdjęć (pliki jpg w umiarkowanej rozdzielczości).


  KONTAKT:

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Temat: Kącik Młodego Geologa

   

  NASI MŁODZI GEOLODZY:

   STRUKTURA ODDZIAŁU GÓRNOŚLĄSKIEGO

   

  Przykładowy opis kategorii, edytowalny tylko od "zaplecza" czyli przez link /administrator


  Leksykon państwowej służby hydrogeologicznej został przygotowany z myślą o hydrogeologach, geologach, studentach nauk o ziemi, pracownikach administracji państwowej i samorządowej, a także osobach zainteresowanych terminologią dotyczącą wód podziemnych.

  Wdrażanie dyrektyw Unii Europejskiej i harmonizowanych z nimi polskich aktów prawnych powoduje systematyczny wzrost liczby nowych terminów, których zakres jest rozrzucony po różnych źródłach bibliograficznych.

  Do praktyki hydrogeologicznej weszły liczne terminy z zakresu informacji przestrzennej, kartografii cyfrowej i baz danych hydrogeologicznych. Jesteśmy świadkami wdrażania dyrektywy INSPIRE i potrzeby określania nowych terminów na temat informacji przestrzennej i transformacji danych w celu zachowania interoperacyjności systemów gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych. Duży postęp w rozwoju hydrogeologii sprawił, że drukowane słowniki hydrogeologiczne ulegają szybkiej dezaktualizacji.
  W redakcji LEKSYKONU przyjęto zasadę, że jest on na bieżąco uzupełniany i poprawiany w miarę pojawiania się nowych terminów wprowadzanych do praktyki PSH oraz terminów stosowanych w aktach prawnych RP i UE, jak: ustawy, rozporządzenia, dyrektywy przewodniki wdrażania dyrektyw, które wynikają również z doświadczeń we wszystkich państwach Unii Europejskiej i poza nią.

  Umieszczenie LEKSYKONU na stronie internetowej PSH zapewnia, że jest on publicznie dostępny w swojej aktualnej formie.

  W zadaniach Służby stosowane jest fachowe słownictwo, które powinno być zrozumiałe dla szerszego grona osób zainteresowanych wodami podziemnymi, a nie tylko dla specjalistów w dziedzinie hydrogeologii.
  Zespół autorski LEKSYKONU: Piotr Herbich, Paweł M. Leśniak, Janusz Michalak, Zbigniew Nowicki, Andrzej Sadurski

   

  Leksykon jest uzupełnieniem informacji zawartych w Słowniku hydrogeologicznym.

  Słownik hydrogeologiczny

  (2016, zakończona)

  (2017)

  (2018)

  Wprowadź szukaną frazę: